Link ass Full Tướng

Đăng lúc:

Để tải thêm tướng thì tìm tướng cần cài rồi copy link đó. sau đó mở tool lên nó sẽ tự cài theo cái link mình đã copy.

Hỗ trợ

EzEvade: ls://project/soulcaliber/LeagueSharp/ezEvade/
Tracker#: ls://project/TC-Crew/L-Assemblies/Tracker/
Activator# ls://project/xKurisu/Activator/Activator/
BaseUlt3: ls://project/Beaving/LeagueSharp/BaseUlt3/
God Jungle Tracker: ls://project/AlphaGodLoL/LeagueSharp/God Jungle Tracker/
MasterActivator: ls://project/Crisdmc/LeagueSharp/MasterActivator/
ElSmite – Auto Smite: ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElSmite/

Aatrox - Brian Sharp - ls://project/brian0305/LeagueSharp/Brian Sharp/

Ahri - AhriSharp - ls://project/Beaving/LeagueSharp/AhriSharp/

Akali - Akali - ls://project/xQxCPMxQx/LeagueSharp2/Akali/

Alista - ElAlistar - Flash Q - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElAlistarReborn/

Amumu- AmumuSharp - ls://project/Beaving/LeagueSharp/AmumuSharp/

Anivia - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Annie - Korean Annie - ls://project/PastelComCoca/LeagueSharp/Korean Annie/

Ashe - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Aurelion Sol - ElAurelion Sol - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElAurelion Sol/

Azir - Azir - ls://project/Esk0r/LeagueSharp/Azir/

Bard - DesomondBard - ls://project/desomond/LeagueSharp/Bard/

Blitzcrank - Blitzcrank# - ls://project/xKurisu/KurisuSolutions/Blitzcrank/

Brand - yol0 Brand - ls://project/yol0swag/LeagueSharp/yol0Brand/

Braum - Support is Easy - ls://project/h3h3/LeagueSharp/Support/

Caitlyn- OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Cassiopeia - TheCassiopeia [Custom Pred.] - ls://project/TheNinow/LeagueSharp/TheCassiopeia/

Chogath - Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Corki - ElCorki - Godlike Corki - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElCorki/

Darius - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Diana - ElDiana - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElDiana/

Mundo - Hestia's Dr. Mundo - ls://project/H3stia/LeagueSharp/Mundo/

Draven - MoonDraven - ls://project/ChewyMoon/ChewyMoonScripts/MoonDraven/

Ekko - EloFactory Ekko - ls://project/EloFactory/LeagueSharp/EloFactory_Ekko/

Elise - D-Elise - ls://project/xQxCPMxQx/LeagueSharp2/D-Elise/

Evelynn - Evelynn# - ls://project/TC-Crew/L-Assemblies/Evelynn/

Ezreal - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Feedlestick - Feedlestick - CC Kitty - ls://project/HikigayaAss/LeagueSharp/Feedlesticks/

Fiora - jesuisFiora - ls://project/tr33s/LeagueSharp/jesuisFiora/

Fizz - OneKeyToFish - ls://project/ChewyMoon/ChewyMoonScripts/OneKeyToFish/

Galio - DesmondGalio - ls://project/desomond/LeagueSharp/DesomondGalio/

Gangplank - Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Garen - Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Gnar - Gnar the Hamster of Doom - ls://project/Hellsing/LeagueSharp/Gnar/

Gragas - Lady Gragas - ls://project/ScienceARK/LeagueSharp/LadyGragas/

Graves - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Hecarim - JustHecarim -  ls://project/Justyyy/LeagueSharp/JustHecarim/

Heimerdinger - 2Girls1Donger - ls://project/runjamal/Lsharp/2Girls1Donger/2Girls1Donger

Illaoi - Tentacle Kitty - ls://project/HikigayaAss/LeagueSharp/Illaoi - Tentacle Kitty/

Irelia - Irelia Reloaded - ls://project/ChewyMoon/ChewyMoonScripts/Irelia Reloaded/

Janna - Support is Easy - ls://project/h3h3/LeagueSharp/Support/

Jarvan IV - Brian Sharp - ls://project/brian0305/LeagueSharp/Brian Sharp/

Jax - JaxQx [One of the Best] - ls://project/xQxCPMxQx/LeagueSharp2/JaxQx/

Jayce - JayceSharpV2 - ls://project/detuks/GoodGuyJodu/JayceSharpV2/

Jhin - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Jinx - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Kalista - SharpShooter(Old version) - ls://project/xcsoftforlsharp/LeagueSharp/[xcsoft] SharpShooter/

Karma - Karma - ls://project/Esk0r/LeagueSharp/Karma/

Karthus - KarthusSharp - ls://project/Beaving/LeagueSharp/KarthusSharp/

Kassadin - PainInMyKass - ls://project/Shivermeme/League-Sharp/PainInMyKass/

Katarina - ElSmartKatarina - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/Katarina/

Kayle - SephKayle - ls://project/SephLeague/LeagueSharp/SephKayle/

Kennen - Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Kha'Zix - SephKhazix - ls://project/SephLeague/LeagueSharp/SephKhazix/

Kindred - Kindred - Yin Yang [OP JUNGLE] - ls://project/HikigayaAss/LeagueSharp/Kindred - YinYang/

Kogmaw - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Leblanc - Leblanc  - ls://project/xQxCPMxQx/LeagueSharp2/Leblanc/

Lee Sin - ElLeeSin - Easy LeeSin - ls://project/AlterEgojQuery/Will-update/ElLeeSin/

Leona - ElEasy || ALL IN ONE :] - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElEasy/

Lissandra - SephLissandra - ls://project/SephLeague/LeagueSharp/SephLissandra/

Lucian - Hoola Lucian - ls://project/hyein6790/Hoola-Sharp/Hoola Lucian/

Lulu - HeavenStrikeLulu - ls://project/badao/HeavenStrikeLuLu/HeavenStrikeLuLu/

Lux - Mid or Feed - ls://project/ChewyMoon/ChewyMoonScripts/Mid or Feed/

Malphite - JustMalphite - ls://project/Justyyy/LeagueSharp/JustMalphite/

Malzahar - Mid or Feed  - ls://project/ChewyMoon/ChewyMoonScripts/Mid or Feed/

Maokai - Brian Sharp - ls://project/brian0305/LeagueSharp/Brian Sharp/

Master yi - MasterSharp - ls://project/detuks/GoodGuyJodu/MasterSharp/

Miss Fortune - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Mordekaiser - Mordekaiser - ls://project/xQxCPMxQx/LeagueSharp2/Mordekaiser/

Morgana - Kurisu Morgana - ls://project/xKurisu/KurisuSolutions/KurisuMorgana/

Nami - Support is Easy - ls://project/h3h3/LeagueSharp/Support/

Nasus - ElEasy || ALL IN ONE :] - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElEasy/

Nautilus - Pleb Nautilus - ls://project/KyonLeague/LeagueSharp/PlebNautilus/

Nidalee - Kurisu Nidalee - ls://project/xKurisu/KurisuSolutions/KurisuNidalee/

Nocturne - Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Nunu - LSharpNunu - ls://project/BillyGG/LSharp/LSharpNunu/

Olaf - Olaf is Back [One of the Best] - ls://project/xQxCPMxQx/LeagueSharp2/Olafisback/

Orianna - Orianna - ls://project/Esk0r/LeagueSharp/Orianna/

Pantheon - Pantheon - ls://project/xQxCPMxQx/LeagueSharp2/Pantheon/

Poppy- Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Quinn - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Rammus - Brian Sharp - ls://project/brian0305/LeagueSharp/Brian Sharp/

Rek'Sai - HeavenStrikeRekSaj - ls://project/badao/HeavenStrikeReksaj/HeavenStrikeReksaj/

Renekton - Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Rengar - Experimental ElRengar - ls://project/AlterEgojQuery/ElRengar/ElRengar/

Riven - Hoola Riven  - ls://project/hyein6790/Hoola-Sharp/Hoola Riven/

Rumble - Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Ryze - The Slutty Ryze - ls://project/HoesLeaguesharp/LeagueSharp/Slutty Ryze/

Sejuani - ElSejuani - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElSejuani/

Shaco - ChewyMoonsShaco - ls://project/ChewyMoon/ChewyMoonScripts/ChewyMoonsShaco/

Shen - Shen [One of the Best] [6.5] - ls://project/xQxCPMxQx/LeagueSharp2/Shen/

Shyvana - JustShyvana - ls://project/Justyyy/LeagueSharp/JustShyvana/

Singed - ElSinged - ls://project/AlterEgojQuery/ElBundle/ElSinged/

Sion - SS - Simple Sion - ls://project/TC-Crew/L-Assemblies/Sion/

Sivir - OneKeyToWin AIO - ls://project/OneKeyToWin/LeagueRepo/OneKeyToWin_AIO_Sebby/

Skarner - Underrated Champions AIO - ls://project/Soresu/LeagueSharp/UnderratedAIO/

Sona - Royal Song of Sona - ls://project/princer007/LSResurrected/RoyalSongOfSona/

Soraka - Sophie's Soraka - ls://project/ChewyMoon/ChewyMoonScripts/Sophies Soraka/

Swain - The Mocking Swain - ls://project/ryuzakihacks/LeagueSharp/The Mocking Swain/

Syndra - Syndra - ls://project/Esk0r/LeagueSharp/Syndra/

Taliyah - Taliyah -ls://project/ShineSharp/LeagueSharp/Taliyah/

Talon - ElTalon - ls://project/AlterEgojQuery/ElTalon/ElTalon/

Tahm Kench - Tahmkench - ls://project/NaviFly/LeagueSharp/FreshBooster/

Taric - Pippy Taric - ls://project/DaPipex/LSharp/PippyTaric/

Teemo - PandaTeemo - ls://project/KarmaPanda/LeagueSharp-Development/PandaTeemo/

Twitch# - ls://project/TC-Crew/L-Assemblies/Twitch/

Video Bổ ích

nguyen_truong_giang_11@yahoo.com

Tin tức

© 2016 - Thuetoolgame.com - Tool LOL - Cho thuê Sub - Thuê Tool Liên Minh

DMCA.com Protection Status